H097 Aluminiumfjäll Mini 13*8 mm, hål 3 mm. 10 st. Svarta

  • 15 kr


Små löv till scale maille, chain maille  eller något annat.