12942 Granat, 1 sträng, 6mm

  • 140 kr


Ca 61 pärlor/sträng

Hål 1mm

Månadssten för januari

Den står för uthållighet, ärlighet och mod