12945 Månsten, naturlig,1 sträng, 6mm

  • 130 kr


En sträng ca 63 stenar

Hål 0,8mm

Månadssten för Juni

Stenen ger tur och välstånd