12961 Granat, naturlig,1 sträng, 5mm

  • 75 kr


Ca 80 pärlor/sträng

Hål 0,8 mm

Granat  är månadssten för Januari

Stenen ger uthållighet, ärlighet och mod