12949 Smaragd i kvarts, 1 sträng, 6mm

  • 250 kr


 En sträng ca 63 stenar

Hål 0,8mm

Månadssten för maj månad.

Den står för Lycka och framgång i kärlek