13167 Tourmalin, naturlig,1 sträng, 6mm

  • 160 kr


En sträng ca 31 stenar

Hål 1mm

Månadssten Oktober

Stenen ger tur och välstånd