Månadsstenar

Traditionen med månadsstenar har funnits i flera hundra år. Generellt anses stenarna skänka lycka och välgång åt den som bär dem, om stenen stämmer överens med den månad eller det stjärntecken bäraren är född i. Vilken sten som hör till respektive månad är det fortfarande viss debatt om. Vi har här utgått från den mest spridda och accepterade förteckningen från Jewelers of America.